• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Wizyta w Nadwirnej - mieście partnerskim Prudnika

W dniach 22-24.11.2008r. w Nadvirnej (Ukraina) przebywali przedstawiciele miasta Prudnik: Danuta Rzeszutko –  Biuro Promocji Gminy i Współpracy z Zagranicą oraz Maria Strońska – Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania.

Wyjazd organizowany był przy udziale Gminy Prudnik, a koordynowany przez Burmistrza Prudnika. W skład uczestników delegacji wchodzili również: Wanda Jakimko – vice Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Ukraina „Nadvirna” w Opolu; Walenty Steć – członek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Opolu, fotoreporter; Zbigniew Dąbrowski – komendant Hufca ZHP Prudnik oraz Jan Poniatyszyn – redaktor „Radio Opole”.

W czasie pobytu przeprowadzono rozmowy dotyczące realizacji programu  w roku 2008 oraz przedstawiono propozycję współdziałania na rok 2009 w różnych dziedzinach życia społecznego, w szczególności na płaszczyźnie kultury, udziału w różnych imprezach, targach, wystawach oraz wymiany młodzieży szkolnej, pomocy materialnej dla dzieci ze szkół i mieszkańców Nadvirnej w ramach akcji „Zajączek” i „Mikołaj”. Ustalenia prowadzono z Merem Miasta Panem Zinovijem Andrijoviczem oraz dwoma zastępcami. Wspólnie ustalono również, że każda ze stron będzie uczestniczyć wzajemnie w innych akcjach w ramach  posiadanych środków finansowych.

Wizyta ta była także związana z prowadzeniem akcji „Znicz” oraz przekazaniem pomocy materialnej dla dzieci i Polaków w Nadvirnej w ramach akcji „Mikołaj”. Znicze były zebrane od społeczeństwa Prudnika, które zapalono na polskich grobach we Lwowie, Pasiecznej, Mołotkovie i Nadvirnej. Upominki mikołajkowe pozostawiono w Kościele Rzymsko-Katolickim w Nadvirnej i w Domu Małego Dziecka.

Były również odwiedziny szkoły w Pasiecznej, która współpracuje z naszą Szkołą Podstawową nr 3 w Prudniku.

 Cmentarz Orląt Lwowskich.jpeg Pomnik Bohaterów Żelaznej Brygady w Pasiecznej.jpeg

Cmentarz Orląt Lwowskich we Lwowie oraz Pomnik Bohaterów Żelaznej Brygady w Pasiecznej

Rozmowy z Merem Miasta Nadvirna Panem Zinovijem Andrijoviczem (w środku zdjęcia).jpeg Przed Szkołą Podstawową w Pasiecznej (4-ta od prawej Pani Dyrektor Szkoły).jpeg

Rozmowy z Merem miasta Nadwirna oraz wizyta w szkole podstawowej w Pasiecznej