• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Anonimowy arkusz oceny Urzędu Miejskiego w Prudniku

Szanowni Państwo!
Urząd Miejski w Prudniku zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie tej anonimowej ankiety, która ma na celu zabranie Państwa opinii dotyczących procesu realizowania usług przez nasz Urząd. Państwa doświadczenie i opinie, zawarte w ocenach i sugestiach, posłużą doskonaleniu jakości naszych usług.
Uprzejmie prosimy o zaznaczenie  jak postrzega Pani/Pan w tym zakresie nasz Urząd (skala 1 do 7 gdzie 1 oznacza zdecydowanie ŹLE a 7 zdecydowanie DOBRZE). 

Atrakcyjność wyglądu pomieszczeń

Atrakcyjny wygląd materiałów informacyjnych

Czytelność instrukcji wypełniania dokumentów

Dogodność godzin otwarcia

Dokładne informowanie o terminie rozpatrzenia

Dostęp do wzorów wymaganych dokumentów

Dostępność miejsc załatwiania sprawy

Dotrzymywanie terminów

Kompetencje pracowników

Kompletność i aktualność dostępnych informacji

 

Kompletność informacji o wymaganych w danej sprawie załącznikach

Łatwość dotarcia do informacji

Możliwość kontaktu telefonicznego

Możliwość otrzymania informacji o stanie sprawy

Możliwość załatwienia sprawy w jednym miejscu

Możliwość załatwienia sprawy w jednym terminie

Niepopełnianie błędów (skuteczne załatwienie sprawy za pierwszym razem)

Okazywanie zrozumienia dla potrzeb Klienta

Oznakowanie wewnętrzne

Reagowanie na prośby Klientów

 

Równe traktowanie w relacjach Urząd - Klient

Schludny wygląd pracowników

Sposób obsługi klientów

Sprawna organizacja pracy w Urzędzie

Staranność rozpatrywania spraw

Szczere zainteresowanie rozwiązaniem sprawy

Szybkość rozpatrywania spraw

Udzielania kompletnej informacji o koniecznych uzupełnieniach dokumentów

Udzielanie wyczerpującej odpowiedzi na pytania

Uprzejmość pracowników

Zaangażowanie pracowników

Życzliwość, chęć udzielenia pomocy