• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Informacje o nieruchomościach do sprzedaży lub dzierżawy

PDFINFORMACJA o wykazie - 12-10-2010r.pdf

PDFKopia Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz sprzedaży -lokale mieszkale i użytkowe 07-06-2010r..pdf

JPEGINFORMAcja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży użyutkowego.jpeg
INFORMAcja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  użyutkowego.jpeg INFORMAcja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  użyutkowego.jpeg INFORMACJA o wywieszeniu lokali mieszkalnych  przezancoznych do sprzedaży.jpeg INFORMACJA o wywieszeniu lokali mieszkalnych  przezancoznych do sprzedaży.jpeg

 

 

 

JPEGINFORMACJA o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.jpeg

INFORMACJA  o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.jpeg INFORMACJA  o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.jpeg

 

 

 

 

PDFInformacja o wykazach

PDFInformacja o noeruchomościach przeznaczonych do dzierżawy.pdf

Informacja.jpeg Informacja.jpeg Informacja o wywieszeniu.jpeg bez tytułu.jpeg Informacja.jpeg

 


PDFInformacja.pdf


1.jpeg Informacja.jpeg Informacja.jpeg Informacja o wywieszeniu wykazów 26.10.2009.jpeg Informacja162.jpeg Informacja.jpeg img590.jpeg Treść ogłoszenia.jpeg img017.jpeg informacja.jpeg img287.jpeg wykaz nieruchomości.jpeg Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości na sprzedaż - 27.04.2009.jpeg Informacja dot. lokali mieszkalnych przeznaczonych na sprzedaż.jpeg Informacja o sprzedazy działek z 23.02.2009.jpeg Informacja z dnia 23.02.2009.jpeg


Informacja

Urząd Miejski w Prudniku informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prudniku przy ul. Kościuszki 3 dnia 6 października 2008 roku zostały wywieszone wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Prudniku przy ul. Batorego 2/7, ul. Królowej Jadwigi 11,13,15 w klatce 15,7, Rynek 15,16,17 w klatce 15,10


Informacja

Urząd Miejski w Prudniku informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prudniku przy ul. Kościuszki 3 dnia 17 października 2008 roku zostały wywieszone wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.

 


Urząd Miejski w Prudniku informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prudniku przy ul. Kościuszki nr 3,dnia 30 września 2008 roku został wywieszony wykaz niżej wymienionej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

-nieruchomość zabudowana położona w Prudniku przy ul. Legionów 1, działka nr 2570/3 o pow. 0,1062 ha.

W wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 5.09.2008r powyższy termin określono na dzień 13 października 2008r.

 


 

Urząd Miejski w Prudniku informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prudniku przy ul. Kościuszki 3 dnia 01 września 2008r. zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz wykazy niżej wymienionych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży:

-lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Szkolnej 15-17 w Prudniku

-lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Ratuszowej 6, 8-10, 12-14 w klatce nr 6.

 I n f o r m a c j a


Urząd  Miejski w  Prudniku  informuje, że  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Miejskim  w  Prudniku przy ul. Kościuszki  3  dnia  5 września 2008r.  został  wywieszony   wykaz  lokali  użytkowych przeznaczonych  do   sprzedaży tj:
- lokal użytkowy nr 2  przy ul. Damrota 11  w  Prudniku
- lokal użytkowy nr 1  przy ul. Grunwaldzkiej  1  w  Prudniku
- lokal użytkowy nr 1  przy ul. Małachowskiego  1  w  Prudniku
- lokal użytkowy nr 1  przy ul. Piastowskiej 50  w  Prudniku
- lokal użytkowy nr 2  przy ul. Ratuszowej 16-18,20  w  Prudniku

oraz  wykaz  nieruchomości niezabudowanej położonej w Prudniku, działka nr 1922/174 o powierzchni 0,1280 ha  przeznaczonej  do  sprzedaży. 
  

Sprostowanie

Burmistrz Prudnika informuje, że termin składania wniosków o nabycie nieruchomości położonej w Prudniku przy ul. Skowrońskiego, działka nr 1922/174 o pow. 0,1280 ha przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tej nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z póżn. zm.) upływa z dniem 17 października 2008 roku .