• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

OPOLSKA eSZKOŁA, SZKOŁĄ KU PRZYSZŁOŚCI

 

RPO.jpeg
„OPOLSKA eSZKOŁA, SZKOŁĄ KU PRZYSZŁOŚCI”
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007 – 2013, II OŚ PRIORYTETOWA - SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, DZIAŁANIE 2.1 INFRASTRUKTURA DLA WYKORZYSTANIA NARZĘDZI ICT ORAZ DZIAŁANIE 2.2 MODUŁY INFORMACYJNE, PLATFORMY E-USŁUGI I BAZY DANYCH.
 eu2.gif
 
Projekt w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego Opolskiego wdrażany jest przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego.
 
Projekt swoim zakresem rzeczowym dotyczy dwóch gimnazjów Gminy Prudnik i w odniesieniu do każdego z gimnazjów obejmować będzie min.:
ü     dostarczenie i instalację Portalu eUsług zgodnie z opisem zawartym w
projekcie, wraz z systemem identyfikacji nauczycieli i uczniów,
ü     zakup, instalację i wdrożenie oprogramowania niezbędnego do
funkcjonowania eUsług lokalnego i regionalnego portalu eSzkoły, w tym na poziomie administracji i zarządzania szkołą zgodnie z opisem zawartym w projekcie,
ü     dostarczenie i instalację GPD zawierającego: Szafa serwerowa 15U,
serwer szt. 2, macierz dyskowa, router, firewall, sonda IDS, przełącznik PoE 24 min. porty 2, monitor, klawiatura, mysz, UPS,
ü     dostarczenie i instalację terminali we wszystkich klasach szkoły,
ü     dostarczenie i instalacja terminali do: pokoju nauczycielskiego,
biblioteki szkolnej, sekretariatu szkoły, gabinetu dyrektora, administracji szkolnej - szt. 11. ,
ü     zaprojektowanie i wykonanie sieci bezprzewodowej w budynku szkoły,
z dostępem do internetu w obrębie 150 m od budynku szkoły,
ü     dostarczenie i instalację w 5 salach lekcyjnych zestawów złożonych z
tablicy interaktywnej i rzutnika multimedialnego(video projektora), lub innego urządzenia zintegrowanego posiadającego funkcjonalność tablicy interaktywnej z własnym źródłem sygnału obrazu,
ü     dostarczenie: 5 rzutników multimedialnych, 50 szt. komputerów
przenośnych przeznaczonych do realizacji projektu eSzkoła z uczniami i nauczycielami szkoły, wizualizerów – szt. 2, urządzenia wielofunkcyjnego (skanująco-drukującego) wejścia/ wyjścia zgodnie z opisem w projekcie,
ü     zakup, instalację i wdrożenie oprogramowania niezbędnego do
funkcjonowania eUsług lokalnego i regionalnego portalu eSzkoły, w tym na poziomie administracji i zarządzania szkołą zgodnie z opisem zawartym w projekcie,
ü     dostarczenie i instalację infomatu na budynku szkoły,
ü     szkolenia przedstawiciela samorządu, dyrektorów, nauczycieli i
opiekunów technicznych w zakresie wdrażania i funkcjonowania rozwiązania eSzkoły opisanego w projekcie.
 
W odniesieniu do Gminy Prudnik ostateczna wartość zadania –po przeprowadzeniu przez WODiP w Opolu procedury związanej z wyłonieniem wykonawcy zadania - wynosi 935 002,28  zł a kwota dofinansowania wynosi 794 751,94 zł.
Planowany termin realizacji: do końca 2011 r.
 
Szczegółowe informacje dotyczące projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” wdrażanego w skali całego województwa opolskiego przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego dostępne są na stronie projektu: