Znajdź nas na:
 •  
 • epuap.jpeg
 • konsultacje.jpeg
 •  
 • cittaslow.jpeg
 •  
 • baner_partnerstwo.png
   
 • dyzury_aptek_PRUDNIK.jpeg

 

Aktualności i wydarzenia

Bank danych o niezagospodarowanych nieruchomościach na terenie Gminy Prudnik
                     
Gmina Prudnik zaprasza do skorzystania z usług gminnego banku danych o niewykorzystanych nieruchomościach na terenie gminy, które mogą być przeznaczone  do prowadzenia działalności gospodarczej.  Zamieszczenie oferty na naszej stronie internetowej jest bezpłatne, a jedynym obowiązkiem właściciela jest zadbanie o stałą aktualizację przekazanych danych.
Jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszej oferty , należy przesłać następujące dane, które stanowią  wymagane minimum do zamieszczenia oferty:
- położenie nieruchomości
- stan prawny nieruchomości
- stan techniczny nieruchomości
- powierzchnia
- dokumentacja fotograficzna
- wyposażenie nieruchomości w media
- termin udostępnienia nieruchomości
- osoba i jej dane teleadresowe do kontaktu
- ewentualna kwota najmu/dzierżawy/sprzedaży nieruchomości.
Przyjmowane będą tylko i wyłącznie informacje od właścicieli nieruchomości, a więc nasza oferta nie dotyczy pośredników i deweloperów.
Oferty wykorzystywane będą w materiałach promocyjnych  opracowanych przez gminę oraz przedkładane potencjalnym inwestorom.
Deklarację skorzystania z możliwości zamieszczenia oferty należy przesłać na adres Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3 , 48-200 Prudnik, lub na adres e-mail referat@prudnik.pl, informacja telefoniczna 781761123.
Dla ujednolicenia wzoru  ofert należy sporządzać je wg załączonego wzoru oddzielnie dla każdej nieruchomości.

Burmistrz Prudnika
Franciszek Fejdych

Do pobrania.pdf

 

 • 02-02-2015 12:09

  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2015 roku

  Urząd Miejski w Prudniku informuje, że dostarczony właścicielom nieruchomości w miesiącu grudniu 2014 r. w formie książeczkowej harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2015 został wycofany.

  Zaktualizowany, obowiązujący na rok 2015 harmonogram odbioru odpadów  został przygotowany w formie 1-kartkowej formatu A5 i jest dostarczany wraz z blankietami wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez pracowników Urzędu Miejskiego (na terenie gminy) oraz pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Prudniku podczas odbioru odpadów ( na terenie miasta).

  Obowiązujące na rok 2015 harmonogramy odbioru odpadów komunalnych:

  Prudnik-rejon 1.pdf
  Prudnik-rejon 2.pdf
  Prudnik-rejon 3.pdf
  Prudnik-rejon 4.pdf
  Prudnik-rejon 5.pdf
  Niemysłowice Czyżowice.pdf
  Moszczanka Chocim Dębowiec Wieszczyna.pdf
  Łąka Prudnicka Wierzbiec.pdf
  Szybowice Piorunkowice.pdf
  Rudziczka Mieszkowice.pdf
   

  Do dnia 06.02.2015 r. blankiety wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną dostarczone właścicielom nieruchomości  w zabudowie jednorodzinnej oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

  więcej
 • 28-01-2015 14:10

  Spotkania organizowane przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie opolskim

  Na kolejne spotkania z cyklu, zatytułowane „Środa z Funduszami dla przedsiębiorców”, zapraszamy 4 lutego 2015 r. o godz. 12:00.

  Na spotkaniach przedstawione zostaną informacje wprowadzające do funduszy europejskich na lata 2014-2020 (m.in. najważniejsze dokumenty regulujące ich wdrażanie, główne kierunki wsparcia, planowane programy i najważniejsze zasady ich realizacji) oraz wstępne informacje nt. możliwości uzyskania w latach 2014-2020 dofinansowania na działalność przedsiębiorstw (m.in. na działalność badawczo-rozwojową i infrastrukturę B+R, wdrażanie innowacji, współpracę przedsiębiorstw, nawiązywanie współpracy sektora nauki i biznesu, inwestycje proekologiczne, informatyzację, internacjonalizację, ochronę własności przemysłowej, a także na działalność instytucji otoczenia biznesu).

  Na spotkaniach przedstawione zostaną informacje dostępne na obecnym etapie prac nad nową perspektywą finansową.

  Po zakończeniu zapraszamy na indywidualne konsultacje ze specjalistami ds. funduszy europejskich.

  Szczegółowe informacje nt. spotkań znajdują się w tabeli na stronie

  http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=9263

  więcej
 • 27-01-2015 10:19

  XVIII Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko - Czeskiego

  Wystawa Twórców Ludowych oraz Rzemiosła Artystycznego.jpeg

  XVIII Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko - Czeskiego odbędzie się w dniach 5 – 7 czerwca.

  więcej
 • 26-01-2015 13:46

  Wyjazd do Opery Wrocławskiej

  oniegin.jpeg

  więcej
 • 26-01-2015 13:43

  Kolędnicze ostatki

  ostatkikolednicze.jpeg

  więcej
 • 25-01-2015 21:45

  Komunikat meteo

  więcej
 • 24-01-2015 11:53

  Komunikat meteo

  więcej
 • 23-01-2015 07:52

  Koncerty

  safull.jpeg

  więcej
 • 19-01-2015 11:56

  Otwarcie galerii sztuki współczesnej

  podbasztami_002.jpeg

  więcej
 • 19-01-2015 11:32

  Zaproszenie

  Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców oraz przedstawicieli IOB, przedstawicieli samorządów lokalnych) na spotkania grup tematycznych, które odbędą się w  Republice Czeskiej (Ostrawa) w ramach Projektu "Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Celem spotkań jest zapoznanie się z rynkiem czeskim, warunkami prawnymi panującymi po obu stronach granicy itp.

  Spotkania tematyczne odbywać się będą w podziale na poszczególne branże:

  1) rolnictwo i przemysł spożywczy 20 stycznia 2015

  2) przemysł drzewny i meblarski 22 stycznia 2015  

  3) ruch turystyczny, balneologia, lecznictwo 20 stycznia 2015

  4) budownictwo z OZE 22 stycznia 2015

  Wyjazd jest bezpłatny, wszelkie koszty pokrywane są przez Organizatora. Wyjazd z Opola w godzinach porannych (ok. 7:00) przyjazd do Opola ok. 16:00.

  Harmonogram spotkań w ramach projektu „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy”:

  Wtorek 20.1.2015

   

  Grupa I

  Grupa II

   

  Branża rolno-spożywcza

  Ruch turystyczny, balneologia, lecznictwo

   

  Adres:  Mariánské náměstí 480/5, Ostrava

  http://www.dtocz.cz/text/11-kontakty.html

  Adres: Mariánské náměstí 480/5, Ostrava

  http://www.dtocz.cz/text/11-kontakty.html

  9:00 – 9:15

  Przywitanie

  Przywitanie

  9:15 – 10:00

  Natalie Šitavancová – Izba Gospodarcza Kraju Morawsko-Śląskiego – partner w sieci doradztwa dla przedsiębiorców ENTERPRISE EUROPE NETWORK

  Eva Šimečková - Izba Gospodarcza Kraju Morawsko-Śląskiego – partner w sieci doradztwa dla przedsiębiorców ENTERPRISE EUROPE NETWORK

  10:00 – 10:15

  Przerwa

  Przerwa

  10:15-11:00

  Ing. Ema Havelková – Kraj Morawsko-Śląski – przedstawienie projektu Kraju Morawsko-Śląskiego „Jak smakuje“

  Mgr. Andrea Pánková – Kraj Morawsko-Śląski – przedstawienie możliwości turystyki w Kraju Morawsko-Śląskim

   

  Dyskusja

  Dyskusja

   

   

  Czwartek 22.1.2015

   

  Grupa III

  Grupa IV

   

  Branża drzewno-meblarska

  Branża budowlana z OZE

   

  Adres: MSANIT, s.r.o., 28. října 165 Ostrava - Mariánské Hory (http://www.msanit.cz/kontakt/)  

  Adres: Harmony hotel, 28. října 1263/170 Ostrava – Mariánské Hory

  https://www.google.cz/maps/@49.829163,18.261805,17z?hl=cs

  9:00 – 9:15

  Przywitanie

  9:15 – 10:00

  Natalie Šitavancová – Izba Gospodarcza Kraju Morawsko-Śląskiego – partner w sieci doradztwa dla przedsiębiorców ENTERPRISE EUROPE NETWORK

  Eva Šimečková - Izba Gospodarcza Kraju Morawsko-Śląskiego – partner w sieci doradztwa dla przedsiębiorców ENTERPRISE EUROPE NETWORK

  10:00 – 10:15

  Przerwa

  Przerwa

  10:15-11:00

  Dyskusja

  Ing. Lubomír Golasovský - TEDEAS s.r.o. – Prawodawstwo dotyczące energetyki w połączeniu z praktyką

   

   

  Dyskusja

  Poniżej link do ankiety i formularza rekrutacyjnego on-line, którego wypełnienie jest warunkiem koniecznym do udziału w spotkaniu:

  https://docs.google.com/forms/d/1srRdpARTtdL8JoyiuAf5NqCM8dSwAxge53Xxd4_wsQg/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

  więcej