Znajdź nas na:

 

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

logo_ebo.png

epuap.jpeg

budżet obywatelski logo.jpeg

konsultacje.jpeg

 • cittaslow.jpeg
 •  
 • baner_partnerstwo.png
   
 • dyzury_aptek_PRUDNIK.jpeg
 • nowe_logo_PIFE_2014_2020_preview.jpeg
 •  
 •  

 

Aktualności i wydarzenia

KOMUNIKAT BURMISTRZA PRUDNIKA.pdf
Ostreżenie meteo 27.07.2016 -burze z gradem.pdf
JAK ZACHOWAĆ SIĘ W CZASIE UPAŁÓW.pdf


Kamera-symbol.jpeg

Transmisja obrad Rady Miejskiej w Prudniku na żywo

Sesja XXV w dniu 30 czerwca 2016 r. godz. 10:00
Archiwalne nagrania znajdziesz na stronie Archiwalne nagrania obrad Rady Miejskiej w Prudniku.


 • 07-04-2016 08:18

  Kalendarz wydarzeń

  kalendarz imprez_2_04_2016_podglad-page-001.jpeg

  Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik opracowała kalendarz najważniejszych wydarzeń 2016 w Gminie Prudnik w postaci składanej ulotki w formacie A4 oraz plakatu w formacie B2. Publikacja informuje również o portalach internetowych Gminy Prudnik, gdzie możemy znaleźć informacje o innych imprezach, jest to m.in.: Prudnicki Ośrodek Kultury, Muzeum Ziemi Prudnickiej, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz PTTK Oddział w Prudniku.

  więcej
 • 04-04-2016 10:39

  Wizyta delegacji Gminy Prudnik w mieście partnerskim Northeim

  zdj. Northeim 2016.jpeg

  W dniach 3.03 – 6.03.2016r. Burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych wraz ze swoimi współpracownikami odbył pierwszą w tym roku wizytę do miasta partnerskiego Northeim.

  więcej
 • 29-03-2016 07:31

  Program Aktywny Samorząd

  Powiat Prudnicki jako realizator programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne do składania wniosków w ramach rożnych form wsparcia.

       Program w 2016 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

  Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

  a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

  • Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
   1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
   (co najmniej na III poziomie jakości),
   1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

  Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

        Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I- obszar A, B, C-2, D należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, ul. Kościuszki 55a, natomiast  w ramach Modułu I obszar 3 i 4 oraz Modułu II należy składać w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76.

  Dokumentacja dostępna jest na stronach internetowych www.powiatprudnicki.pl oraz  www.pcpr-prudnik.pl.

  więcej
 • 24-03-2016 11:38

  Międzynarodowy konkurs VIDEO “Opowieść o Cittaslow” Termin nadsyłania zgłoszeń – 15 maja 2016 r.

  plakat video.jpeg

  więcej
 • 21-03-2016 12:48

  PROGRAM „RODZINA 500 PLUS”

  Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

  Gmina Prudnik i Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku informuje, że od 1 kwietnia 2016 roku, można składać wnioski w programie „Rodzina 500 plus”.

  W pierwszym okresie wnioski należy składać:

  -  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku ul. Jagiellońska 3 od poniedziałku do piątku w godz. od 7°° do 17°°, w sobotę w godz. od 8°° do 10°°

  - Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Prudniku ul. Kościuszki 3 w poniedziałki od  8°° – 17°°  oraz od wtorku do piątku w godz. 8°° do 15°°

  - internetowo w ramach udostępnionych  aplikacji.  

  Wszystkie osoby, które złożą wniosek w ciągu pierwszych trzech miesięcy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 roku, dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu można dołączyć w dowolnym momencie.

  Świadczenie przysługuje wszystkim rodzinom na drugie i kolejne dziecko, do ukończenia 18 roku życia dziecka. Natomiast w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko, stosuje się kryterium dochodowe, tj. 800zł/na osobę w rodzinie i 1200zł/na osobę w rodzinie, w sytuacji gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. W pierwszym okresie wypłacania świadczenia wychowawczego, będzie brany pod uwagę dochód za 2014 rok. Wysokość świadczenia do wypłaty, wynosi 500zł miesięcznie, na każde uprawnione dziecko. Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego będzie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. W kolejnych latach, świadczenie będzie przysługiwało na okres jednego roku, tj. od 1 października do 30 września, wnioski będzie można składać od sierpnia danego roku.

  Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego i informacje o programie „Rodzina 500 plus” można uzyskać w siedzibie OPS Prudnik, ul. Jagiellońska 3, 48-200 Prudnik, a także w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz  na stronie internetowej: www.opsprudnik.pl lub www.prudnik.pl .

  Szczegółowe informacje można uzyskać również pod  numerami tel. 77/4067038 wew. 43 i 46

  wniosek500plus.pdf

  więcej
 • 21-03-2016 11:53

  Spotkanie informacyjne dot. rozwoju działalności

  spotkanie 23.03-page-001.jpeg

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie

  oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zapraszają przedsiębiorców na:

   

  Spotkanie informacyjne dot. rozwoju działalności

   

  Spotkanie odbędzie się 23 marca br. o godzinie 13.00

  w Prudnickim Ośrodku Kultury

  więcej
 • 11-03-2016 09:05

  Rodzina 500+

  Wnioski można składać w terminie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. (włącznie). W przypadku złożenia wniosku w tym terminie, świadczenie wychowawcze ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. – to znaczy świadczenie po jego przyznaniu, zostanie wypłacone z odpowiednim wyrównaniem (np. matka składa wniosek najpóźniej 1 lipca 2016 r., jeśli zostanie przyznane jej świadczenie wychowawcze, zostaną jej wypłacone pieniądze z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.).

  Należy złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze:

  •     osobiście
  •     drogą pocztową;
  •     przez internet za pośrednictwem:

          Platformy Informacyjno - Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie Empatia (wymagane konto EPUAP), czyli za pośrednictwem tzw. emp@atii;
          Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS – udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
          Banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

  UWAGA!
  Wnioski złożone przy użyciu PUE ZUS i systemu bankowego, po wpłynięciu ich do organu właściwego będą załatwiane w formie pisemnej. To znaczy systemy te umożliwiają złożenie wniosku z ewentualnymi załącznikami (zostanie zainicjowane postępowanie administracyjne),
  otrzymanie przez wnioskodawcę urzędowego poświadczenia odbioru (potwierdzenie złożenia wniosku).

  Dalszy ciąg postępowania, tj. ewentualne wezwanie do uzupełnienia braków oraz doręczenie decyzji odbędzie się drogą papierową.

  Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką.

  Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

  Do pobrania: wniosek500plus.pdf

  więcej
 • 04-03-2016 08:48

  IX edycja ogólnopolskiego konkursu „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje

  zdjęcie promujące konkurs Seniorzy w akcji.jpeg

  Jesteś osobą 60+ ? Masz pomysł na działania w swojej społeczności, pasje i doświadczenia, którymi chcesz się podzielić?

  Masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję?

  Zgłoś pomysł na projekt społeczny. Dopracuj go przy wsparciu ekspertów i zdobądź dotację.

  więcej
 • 02-03-2016 10:12

  Prudnik na stoisku miast cittaslow podczas targów turystycznych w Poznaniu

  Targi Poznań 1..jpeg

  W dniach 12-14 lutego podczas Targów Turystycznych „Tour Salon” w Poznaniu miasto Prudnik, po raz pierwszy wystawiało się na wspólnym stoisku wraz z innymi polskimi miastami sieci cittaslow.

  więcej
 • 19-02-2016 13:28

  Raport z konsultacji OOŚ strategii transportu OF PN 2020

  więcej