Znajdź nas na:

 

epuap.jpeg

budzet2.jpeg

konsultacje.jpeg

 • cittaslow.jpeg
 •  
 • baner_partnerstwo.png
   
 • dyzury_aptek_PRUDNIK.jpeg
 •  

 

Aktualności i wydarzenia

Komunikat meteo 30-08-2015.pdf

JAK ZACHOWAĆ SIĘ W CZASIE UPAŁÓW.pdf

Informacja o zagrożeniu Afrykańskim Pomorem Świń.pdf


Kamera-symbol.jpeg
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Prudniku na żywo

Sesja XIII w dniu 27 sierpnia 2015 r. godz. 10:00
Archiwalne nagrania znajdziesz na stronie Archiwalne nagrania obrad Rady Miejskiej w Prudniku.


OGŁOSZENIE

Burmistrz Prudnika na podstawie § 2 ust 1 uchwały Rady Miejskiej w Prudniku nr VI/63/2015 z dnia 26.02.2015r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu gminy Prudnik na  2016 rok, informuje o rozpoczęciu  konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Prudnik na temat części wydatków budżetowych - zwanych „budżetem obywatelskim” - w ramach  budżetu gminy Prudnik na 2016 rok.
Propozycję zadań  do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić grupa co najmniej 25 mieszkańców Gminy Prudnik.
Formularz zgłoszenia zadań do realizacji w ramach budżetu udostępniany jest  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego   w Prudniku przy ulicy Kościuszki 3.
Zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć:
1) wszystkich spraw należących do zadań własnych gminy określonych  przepisami prawa,
2) nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik
3)  roku budżetowego, na który przeprowadza się konsultacje tj. roku 2016.
Ustala się termin  zgłaszania zadań w okresie od  11 czerwca  do 17 lipca 2015r.
Głosowania na wybrane zadania przeprowadzone zostanie w terminie od  20  do 27 sierpnia 2015r.
Zgłoszenie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego składa się w wersji pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego pokój 102, listownie na adres Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3  lub drogą elektroniczną na adres .
Informacje dotyczące zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji, formularz zgłoszenia zadań oraz  harmonogram prac w toku konsultacji znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI  2016.
Informacje udzielane są również telefonicznie pod numerami 77 4066205 oraz osobiście  w Urzędzie Miejskim w Prudniku pokój nr  120.

Burmistrz Prudnika
Franciszek Fejdych

 

plakat_POPR_01.jpeg
plakat_POPR.pdf
 


PRZEDSIĘBIORCO:

 • PLANUJESZ ROZWÓJ SWOJEJ FIRMY ?
 • POSZUKUJESZ ŚRODKÓW NA SFINANSOWANIE SWOICH PLANÓW ?
 • ROZWAŻAŁEŚ MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ?

Jeżeli choć raz odpowiedziałeś twierdząco na powyższe pytania to serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług uruchomionego w Urzędzie Miejskim Punktu Konsultacyjnego polegających na:

 1. Wstępnej ocenie planowanego przedsięwzięcia pod kątem możliwości ubiegania się o dofinansowanie.
 2. Analizie potencjalnych funduszy do których dane przedsięwzięcie może aplikować.
 3. Udzieleniu informacji o terminach naborów projektów oraz o wymogach formalnych jakie dane przedsięwzięcie musi spełniać.

Zapraszając serdecznie do skorzystania z usług Punktu Konsultacyjnego (mieszczącego się w siedzibie Urzędu Miejskiego na II piętrze w pok. 224) informujemy, iż czynny jest on codzienne w godz. 12.00-15.00 i świadczy swoje usługi zupełnie nieodpłatnie.