Znajdź nas na:
 •  
 • epuap.jpeg
 • konsultacje.jpeg
 •  
 • cittaslow.jpeg
 •  
 • baner_partnerstwo.png
   
 • dyzury_aptek_PRUDNIK.jpeg

 

Aktualności i wydarzenia

Kamera-symbol.jpeg
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Prudniku na żywo

Następna sesja: 30 kwietnia 2015 r. godz. 10:00

Archiwalne nagrania znajdziesz na stronie Archiwalne nagrania obrad Rady Gminy Prudnik


Bank danych o niezagospodarowanych nieruchomościach na terenie Gminy Prudnik
                     
Gmina Prudnik zaprasza do skorzystania z usług gminnego banku danych o niewykorzystanych nieruchomościach na terenie gminy, które mogą być przeznaczone  do prowadzenia działalności gospodarczej.  Zamieszczenie oferty na naszej stronie internetowej jest bezpłatne, a jedynym obowiązkiem właściciela jest zadbanie o stałą aktualizację przekazanych danych.
Jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszej oferty , należy przesłać następujące dane, które stanowią  wymagane minimum do zamieszczenia oferty:
- położenie nieruchomości
- stan prawny nieruchomości
- stan techniczny nieruchomości
- powierzchnia
- dokumentacja fotograficzna
- wyposażenie nieruchomości w media
- termin udostępnienia nieruchomości
- osoba i jej dane teleadresowe do kontaktu
- ewentualna kwota najmu/dzierżawy/sprzedaży nieruchomości.
Przyjmowane będą tylko i wyłącznie informacje od właścicieli nieruchomości, a więc nasza oferta nie dotyczy pośredników i deweloperów.
Oferty wykorzystywane będą w materiałach promocyjnych  opracowanych przez gminę oraz przedkładane potencjalnym inwestorom.
Deklarację skorzystania z możliwości zamieszczenia oferty należy przesłać na adres Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3 , 48-200 Prudnik, lub na adres e-mail referat@prudnik.pl, informacja telefoniczna 781761123.
Dla ujednolicenia wzoru  ofert należy sporządzać je wg załączonego wzoru oddzielnie dla każdej nieruchomości.

Burmistrz Prudnika
Franciszek Fejdych

Do pobrania.pdf

 

 • 11-02-2015 07:41

  Tkanina unikatowa

  Dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej zaprasza na otwarcie wystawy Macieja Mesznika TKANINA - TAK, POPROSZĘ, które odbędzie się 20 lutego 2015 r. o godz. 18:00 w Centrum Tradycji Tkackich przy ul. Królowej Jadwigi 23 w Prudniku.

  MACIEJ MESZNIK urodzony w Gliwicach artysta plastyk, członek Związku Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa”.  Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Krystyny Jaguczańskiej-Śliwińskiej, na Wydziale Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
  Zajmuje się tkaniną unikatową, malarstwem, grafiką, rysunkiem, ubiorem i dekoracją teatralną. Uczestniczył w licznych wystawach i akcjach zbiorowych oraz prezentował swoje prace na kilkunastu wystawach indywidualnych.

  tkanina.jpeg

  więcej
 • 10-02-2015 07:35

  Konkurs recytatorski

  60tykonkursrecytat.jpeg

  więcej
 • 09-02-2015 14:27

  Zaproszenie

  lowczb.jpeg

  więcej
 • 04-02-2015 09:15

  Prudnicka Rada Seniorów

  Ogłoszenie

  Na podstawie § 6 Statutu Prudnickiej  Rady Seniorów uchwalonego uchwałą Nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Prudniku  z dnia 29 stycznia 2015 r.  w sprawie powołania Prudnickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu
  zarządzam wybory Prudnickiej Rady Seniorów.
  Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać podmioty działające na rzecz osób starszych w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku. Każdy z podmiotów  ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata.
  Zgłoszenie kandydata powinno być podpisane przez osoby posiadające prawo do reprezentowania danego podmiotu  oraz posiadać uzasadnienie zgłoszonej kandydatury.
  Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie do Rady.

  Wzór zgłoszenia kandydatów:

  Zgłoszenie kandydata do Prudnickiej Rady Seniorów.pdf

  Zgłoszenie w formie papierowej do pobrania w Urzędzie Miejskim w Prudniku pokój 120.

  Termin zgłaszania kandydatów ustalam do dnia 20 lutego 2015 roku.

  Uchwała RM w sprawie powolania Prudnickiej Rady Seniorow i nadania jej Statutu.pdf

  Burmistrz Prudnika
  Franciszek Fejdych

  więcej
 • 04-02-2015 09:07

  Informacja dla przedsiębiorców

  Zaproszenie

  Burmistrz Prudnika wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjno - informacyjne, które odbędzie się w dniu 19 lutego 2015 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Prudniku  ul. Kościuszki 3.
  Program spotkanie:
  1.    Przedstawienie uchwały Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy.
  2.    Zasady prowadzenia inwestycji w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej INVEST PARK, Podstrefa Prudnik.
  3.    Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 dla przedsiębiorców.
  4.    Dyskusja, sprawy różne.

  Burmistrz Prudnika
  Franciszek Fejdych

  więcej
 • 02-02-2015 12:09

  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2015 roku

  Urząd Miejski w Prudniku informuje, że dostarczony właścicielom nieruchomości w miesiącu grudniu 2014 r. w formie książeczkowej harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2015 został wycofany.

  Zaktualizowany, obowiązujący na rok 2015 harmonogram odbioru odpadów  został przygotowany w formie 1-kartkowej formatu A5 i jest dostarczany wraz z blankietami wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez pracowników Urzędu Miejskiego (na terenie gminy) oraz pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Prudniku podczas odbioru odpadów ( na terenie miasta).

  Obowiązujące na rok 2015 harmonogramy odbioru odpadów komunalnych:

  Prudnik-rejon 1.pdf
  Prudnik-rejon 2.pdf
  Prudnik-rejon 3.pdf
  Prudnik-rejon 4.pdf
  Prudnik-rejon 5.pdf
  Niemysłowice Czyżowice.pdf
  Moszczanka Chocim Dębowiec Wieszczyna.pdf
  Łąka Prudnicka Wierzbiec.pdf
  Szybowice Piorunkowice.pdf
  Rudziczka Mieszkowice.pdf
   

  Do dnia 06.02.2015 r. blankiety wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną dostarczone właścicielom nieruchomości  w zabudowie jednorodzinnej oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

  więcej
 • 28-01-2015 14:10

  Spotkania organizowane przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie opolskim

  Na kolejne spotkania z cyklu, zatytułowane „Środa z Funduszami dla przedsiębiorców”, zapraszamy 4 lutego 2015 r. o godz. 12:00.

  Na spotkaniach przedstawione zostaną informacje wprowadzające do funduszy europejskich na lata 2014-2020 (m.in. najważniejsze dokumenty regulujące ich wdrażanie, główne kierunki wsparcia, planowane programy i najważniejsze zasady ich realizacji) oraz wstępne informacje nt. możliwości uzyskania w latach 2014-2020 dofinansowania na działalność przedsiębiorstw (m.in. na działalność badawczo-rozwojową i infrastrukturę B+R, wdrażanie innowacji, współpracę przedsiębiorstw, nawiązywanie współpracy sektora nauki i biznesu, inwestycje proekologiczne, informatyzację, internacjonalizację, ochronę własności przemysłowej, a także na działalność instytucji otoczenia biznesu).

  Na spotkaniach przedstawione zostaną informacje dostępne na obecnym etapie prac nad nową perspektywą finansową.

  Po zakończeniu zapraszamy na indywidualne konsultacje ze specjalistami ds. funduszy europejskich.

  Szczegółowe informacje nt. spotkań znajdują się w tabeli na stronie

  http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=9263

  więcej
 • 27-01-2015 10:19

  XVIII Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko - Czeskiego

  Wystawa Twórców Ludowych oraz Rzemiosła Artystycznego.jpeg

  XVIII Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko - Czeskiego odbędzie się w dniach 5 – 7 czerwca.

  więcej
 • 26-01-2015 13:46

  Wyjazd do Opery Wrocławskiej

  oniegin.jpeg

  więcej
 • 26-01-2015 13:43

  Kolędnicze ostatki

  ostatkikolednicze.jpeg

  więcej