Znajdź nas na:

baner_dowod_osobisty.png

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

karta dużej rodziny.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

logo_ebo.png

epuap2.jpeg

budżet obywatelski logo.jpeg

 • cittaslow.jpeg
 •  
 • baner_partnerstwo.png
   
 • dyzury_aptek_PRUDNIK.jpeg
 • nowe_logo_PIFE_2014_2020_preview.jpeg
 • NFZ_Logo - Kopia3.jpeg
 •  
 •  

 

Aktualności i wydarzenia

 

PDFAPEL MINISTRA ROLNICTWA.pdf
PDFJak postępować aby uniknąć grypy ptaków wsród ptacwa domowego.pdf
 

 Kamera-symbol.jpeg    

Transmisja obrad Rady Miejskiej w Prudniku na żywo.

XXXVI Sesja RM odbędzie się w dniu 26 stycznia 2016 r. godz. 10:00
Archiwalne nagrania znajdziesz na stronie Archiwalne nagrania obrad Rady Miejskiej
w Prudniku.
 

 • 05-12-2016 10:16

  22 grudnia odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Prudniku

  Z inicjatywy Stowarzyszenia EUROPA IUVENIS, Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XXXI/524/2016 z dnia 27 października 2016 r. powołała do życia Młodzieżową Radę Miejską.
  W szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wybranych zostanie 18 radnych.

   

  więcej
 • 02-12-2016 14:46

  Gmina Prudnik przystępuje do realizacji kolejnego projektu ze środków Unii Europejskiej

  W dniu dzisiejszym w Prudnickim Ośrodku Kultury Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła przekazał Burmistrzowi Prudnika Franciszkowi Fejdychowi umowę o dofinansowanie projektu,  który wybrany został przez Zarząd Województwa Opolskiego do dofinansowania w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków w ramach działania 5.3.2. „Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

  więcej
 • 28-11-2016 09:54

  Muzeum Ziemi Prudnickiej

  sss.jpeg

  więcej
 • 23-11-2016 08:00

  II Targi Senioralne Opole

  Zapraszamy na II Targi Senioralne Opole Senior Expo, które odbędą się 29 listopada 2016 r. w godz. 10:00-17:00 w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu.
  Wystawcy przygotowali dla uczestników atrakcyjną ofertę produktów i usług dedykowanych grupie wiekowej 55+.
  Zwiedzający będą mogli zasięgnąć praktycznych porad pracowników ZUS i Narodowego Funduszu Zdrowia.
  Wstęp na targi jest bezpłatny a dla uczestników grup zorganizowanych przewiduje sie poczęstunek.
  Grupy seniorów można zgłaszać pocztą elektroniczną: exposenior@kjlewada.pl oraz telefonicznie
  77 4875417 - Agnieszka Zwierkowska
  664 906 069 - Virginia Buława-Dziarmaga.

  więcej
 • 17-11-2016 14:21

  Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

  KOMUNIKAT1_01.jpeg

  KOMUNIKAT2_01.jpeg

  więcej
 • 17-11-2016 09:19

  Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY

  FLORIANY_Partnerzy_01.jpeg

  więcej
 • 31-10-2016 07:31

  Ogłoszenia o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” Lokalnej Strategii Rozwoju.

  więcej
 • 28-10-2016 13:33

  Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

  plakat prudnik 09 11_01.jpeg

  więcej
 • 26-10-2016 12:24

  Kampania edukacyjna

  Informacja dla osób fizycznych palących drewnem w piecach drzewnych oraz w kominkach

  „Jak palić drewnem żeby nie robić dymu”

  http://nierobdymu.com/

  więcej
 • 25-10-2016 09:52

  Akcja Zima 2016-2017

  W dniu 20.10.2016r. Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego zorganizował naradę poświęconą koordynacji wspólnych działań :

  • gminy
  • zarządców dróg przebiegających przez teren miasta i gminy Prudnik

  (Starostwo Powiatowe w Prudniku – Wydział Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Nysie )

  oraz

  • administratorów nieruchomości leżących przy ciągach drogowych (Zarząd Budynków Komunalnych, Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – administrator wspólnot mieszkaniowych i Spółdzielnia Mieszkaniowa)
  • Policji

  mającą na celu wypracowanie planu wspólnego działania w łagodzeniu skutków zimy.

  Zarządcy i administratorzy przedstawili plany zimowego utrzymania dróg i chodników będących w ich władaniu .

  Wzorem lat ubiegłych, ulice na terenie miasta, należące do gminy jak i powiatu zostały podzielone na strefy odśnieżania o określonych godzinach prowadzenia prac związanych z łagodzeniem skutków zimy na nawierzchniach ulic i chodników tak by zapewnić mieszkańcom bezpieczne przemieszczanie się do pracy i szkół .

  Drogi Krajowe przebiegające przez miasto, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu, Rejon w Nysie, utrzymywał będzie zgodnie z wytycznymi w II standardzie zimowego utrzymania w imieniu, której prace prowadzić będzie firma wyłoniona w przetargu tj. konsorcjum firm EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek z Gogolina oraz Usługi Transportowo Drogowo Mostowe Jan Opitek z siedzibą w Chełmie Śląskim.

  HOUT Jan Salamon, Szybowice 293, 48-200 Prudnik będzie wykonawcą zimowego utrzymania dróg powiatowych w Prudniku do końca 2017r.

  Na terenie miasta ulice gminne utrzymywać będzie Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. w Prudniku, ul. Przemysłowa 1

  Wszyscy uczestnicy narady uzgodnili, iż działania związane z łagodzeniem skutków zimy prowadzone będą na bieżąco i w sposób skoordynowany .

  Informujemy ponadto, że w instytucjach oraz firmach odpowiedzialnych za sprawne przeprowadzenie „akcji zima” wyznaczono osoby koordynujące prace w zakresie spraw będących w kompetencji niżej wymienionych jednostek wraz z numerami telefonów kontaktowych:

  Gmina Prudnik

   - Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska

  i Rolnictwa w Prudniku :

  tel.:77 4066215, 77 4066212

  - Straż Miejska w Prudniku

  tel.:77 4066242

  - Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. w Prudniku – jednostka świadcząca usługi w zakresie utrzymania zimowego dróg gminnych

  • w godzinach 700 do 1500 tel. 77 4363265 wew. 42, 77 4363881, 77 4363463, tel. komórkowy 602 758 493, 602 758 465 - całodobowo

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu, Rejon w Nysie:

  tel.: 77 435 54 06 , 77 433 24 78, 77 433 23 97, 77 435 51 18, 77 436 15 61

  Starostwo Powiatowe w Prudniku

  • Od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu tel. 77 438 17 47, 77 438 17 51,
  • W dni wolne od pracy (w tym święta) oraz po godzinach pracy urzędu tel. 77 436 88 97, tel. kom 666 012 189

  Zarząd Budynków Komunalnych oraz

  Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

  tel. : 77 406 86 50, 77 406 83 53, 77 436 38 84, 77 436 23 10, 512 233 021, 500 170 084, 606 647 563, 606 647 573

  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Prudniku :

  tel.: 664 194 825, 600 976 821, 796 740 336

  Strefa Płatnego Parkowania:

  tel.: 77 436 11 44, 501 457 836

  W zakresie awarii wodociągowo – kanalizacyjnej :

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku:

  tel.: 77 436 25 56 ,77 436 36 17

  tel.: pogotowie 994 - całą dobę

  tel.: 603 793 655

  tel.:77 436 27 30

  W zakresie awarii sieci ciepłowniczej:

  Zakład Energetyki Cieplnej w Prudniku :

  Dyspozytor dyżurny tel.: 77 436 33 11, 77 436 30 25

  więcej