Znajdź nas na:

Przechwytywanie.jpeg

baner_dowod_osobisty.png

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

karta dużej rodziny.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

naprawimy to maly.png

logo_ebo.png

epuap2.jpeg

budżet obywatelski logo.jpeg

 • cittaslow.jpeg
 •  
 • baner_partnerstwo.png
   
 • dyzury_aptek_PRUDNIK.jpeg
 • nowe_logo_PIFE_2014_2020_preview.jpeg
 • NFZ_Logo - Kopia3.jpeg
 •  
 •  

 

Budowa chodnika - ścieżki turystycznej prze drodze krajowej nr 40 w Łące Prudnickiej

 

Celem projektu jest poprawa warunków życia w regionie poprzez rozwój infrastruktury i instytucji turystyki. Rzeczowym wymiarem realizacji celu projektu jest budowa chodnika - ścieżki turystycznej oraz montaż turystycznej tablicy informacyjnej, w miejscowości Łąka Prudnicka, przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, jedynym takim obiekcie w Gminie Prudnik.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu polega na wybudowaniu chodnika -ścieżki turystycznej, przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łące Prudnickiej. Inwestycja ta jest kontynuacją prac wykonanych w latach 2002-2003 w wyniku których wybudowano chodnik- ścieżkę dla pieszych o długości ok. 2500 metrów, rozpoczynającą się w Prudniku pochylnią dla niepełnosprawnych i pieszych. Należy podkreślić, że jest to pierwsza na obszarach wiejskich Gminy Prudnik tego typu ścieżka, uwzględniająca również ruch niepełnosprawnych.

W momencie składania wniosku chodnik kończył się na wysokości szkoły podstawowej, w budynku której mieści się Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Zakres rzeczowy inwestycji:
 

wykonanie chodnika - ścieżki z polbruku o łącznej długości 82,5 metra i szerokości 2 m.,

 • wykonanie zjazdu do posesji,
 • wykonanie odwodnienia poboczy jezdni i chodnika,
 • rozebranie starego i wykonanie nowego przepustu na zjeździe z drogi krajowej nr 40 na drogę gminną,
 • zarurowanie na całej swojej długości istniejącego przydrożnego rowu.

Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa pieszych, głównie turystów korzystających z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz uczniów. Zamontowana w wyniku realizacji projektu turystyczna tablica informacyjna z planem Gór Opawskich, umożliwi orientację w terenie przy planowaniu wędrówek po Górach Opawskich, pieszym jak i zmotoryzowanym. Ścieżka wpłynie znacząco na poprawę estetyki zagospodarowania terenu.

Wartość całkowita projektu: 72 939,00 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 47 828,00 zł

http://www.minrol.gov.pl
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl
http://www.europa.eu.int