• PL
  • EN
  • DE

           PDFZimą nie bądź obojętny na los innych ..pdf                

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Osoby wyróżnione tytułem Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik

URSZULA  RZEPIELA

Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XXXIII/533/2012 z dnia 30 października 2012 r. nadała  Pani Urszuli Rzepieli  odznakę honorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik” – za szczególne zasługi dla miasta i gminy oraz społeczności prudnickiej w ratowaniu od zapomnienia tożsamości historycznej Ziemi Prudnickiej.

Urszula Rzepiela -  długoletni pracownik najpierw Urzędu Miejskiego w Prudniku, w którym zajmowała się sprawami architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego, a następnie od 1991 r. Dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej.  Dzięki jej pracy wiele świadectw minionych czasów pozostało dla przyszłych pokoleń.  Potrafiła spożytkować swoją wiedzę techniczną  i historyczną oraz bogate doświadczenie dla otaczającej rzeczywistości.

Dzięki jej zaangażowaniu, w latach dziewięćdziesiątych w sposób nowatorski przeprowadzony został remont ratusza miejskiego oraz przystąpiono do programu rewitalizacji miasta ( Rynek).

Od momentu objęcia stanowiska Dyrektora Muzeum Ziemi Prudnickiej placówka ta stała się miejscem regularnych wystaw i spotkań.  W okresie tym Muzeum jest remontowane i przebudowywane. Powstaje nowa sala spotkań, odtwarzane są historyczne miejsca byłego arsenału. Powstaje szereg wydawnictw m. innymi trzyczęściowy album „Prudnik w starej widokówce”, tłumaczenie historii Prudnika Wenzla, o historii rodziny Samuela Pinkusa.

Z inicjatywy Pani Urszuli Rzepieli  powstało Centrum Tradycji Tkackich,  które jest miejscem  wspomnień o rodzinach Franklów i Pinkusów oraz o nieistniejącym już  zakładzie „Frotex”.

Pani Urszula Rzepiela jest osobą tworzącą historię miasta Prudnika, realizując swoje wizje przywracała blask poszczególnym zabytkom, które z czasem stały się wizytówką miasta.


DANIELA   DŁUGOSZ -  PENCA

Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XXXIII/532/2012 z dnia 30 października 2012 r. nadała  Pani Danieli Długosz - Pency  odznakę honorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik” - za szczególne zaangażowanie w życie kulturalne społeczności miasta i gminy Prudnik.

Daniela Długosz – Penca  - doktor nauk humanistycznych, pedagog, zaangażowana w prowadzenie teatrzyku małych form, kółka recytatorskiego, konsultacji poetyckich dla młodych talentów i wielu imprez artystycznych.

Poetka, debiutowała swoimi wierszami w ówczesnym „Głosie Włókniarza”.  Obecnie zamieszcza wiersze w  „Tygodniku Prudnickim”, pisze również  recenzje i felietony. Opublikowała szereg tomików poetyckich.

Od 1977 r. sprawowała opiekę nad Klubem Ludzi Piszących w Prudniku, która trwała przez trzydzieści lat.  

Żywo uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym Prudnika. Za powyższą działalność uhonorowana : Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznakami: Zasłużony Działacza Kultury Polskiej, Zasłużony dla Ruchu Regionalnego, Medalem KEN i innymi. 

 


RENAT REFCIO

Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XXIV/405/2012 z dnia 31 maja 2012 r. nadała  Panu Renatowi Refcio odznakę honorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik” - za krzewienie kultury fizycznej na terenie Ziemi Prudnickiej i wieloletnią owocną pracę w strukturach Opolskiego Związku Piłki Nożnej – Podokręgu ZPN w Prudniku.

Renat Refcio pełnił funkcję Prezesa Podokręgu Związku Piłki Nożnej w Prudniku. Przez ostatnie 32 lata prowadził działalność na rzecz klubów piłkarskich i reprezentował Ziemię Prudnicką w Zarządzie Okręgu Piłki Nożnej w Opolu. Za zaangażowanie i zasługi na rzecz sportu był wielokrotnie wyróżniany.


JERZY SEŃCZUK - Komandant Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej
 
Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XVI/231/2000 z dnia 29 lutego 2000r. nadała tytuł Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik- Panu Jerzemu Seńczukowi - za wkład wniesiony w budowę nowej siedziby Straży Pożarnej w Prudniku
 
nadbryg. Jerzy SEŃCZUK - Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Opolu od 1.07.1989 r. do 15.04.2000r.
 
Jerzy Seńczuk.jpeg

JAN DOLNY
 
Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XXVIII/381/2001 z dnia 31 stycznia 2001 roku, nadała tytuł Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik - Panu Janowi Dolny.
W przeszłości mieszkaniec Prudnika, obecnie mieszkaniec Hamburga w Niemczech. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w szczególności Środowiskowym Domem Samopomocy. Organizator wielu akcji charytatywnych na rzecz ludzi potrzebujących.
 
Jan Dolny.jpeg

ELŻBIETA ZAGŁOBA-ZYGLER
 
Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XXV/271/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. nadała tytuł Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik - Pani Elżbiecie Zagłoba – Zygler.
 
Elżbieta Zagłoba - Zygler jako członek PTTK od 1958 r. pełniła w nim między innymi funkcje:
1979 – 1992 – prezesa Oddziału PTTK w Prudniku
1985 – 1990 – członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Opolu
1991 – 1999 – przewodniczącej Rady Programowej PTTK – Regionalnego Ośrodka Programowego PTTK Śląska Opolskiego.
Posiada uprawnienia organizatora turystyki, przodownika turystyki pieszej, motorowej i górskiej, pilota wycieczek krajowych oraz instruktora krajoznawstwa regionu.
Jest inicjatorem i organizatorem wielu imprez turystycznych w tym rajdów pieszych, górskich i motorowych. Opracowała zarys historii Oddziału PTTK w Prudniku w latach 1954 – 2004.
Elżbieta Zagłoba - Zygler odznaczona została:
Srebrnym Krzyżem Zasługi – 1988 r.
Brązowym Krzyżem Zasługi – 1978 r.
Odznaką „Zasłużonemu Opolszczyźnie” – 1979 r.
Medalem „50-lecia PTTK „ – 2000 r.
Złotą i Srebrną Honorową Odznaką PTTK – 1979 r. i 1972 r.

ZBIGNIEW ZAGŁOBA-ZYGLER
 
Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XXV/273/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. nadała tytuł Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik - Panu Zbigniewowi Zagłoba – Zygler
 
Zbigniew Zagłoba - Zygler jako członek PTTK od 1968 r., pełnił funkcje:
1972 – 1974 – członka Zarządu O/PTTK w Prudniku
1974 – 1992 – v-ce prezesa Oddziału PTTK w Prudniku
1975 – 1990 – członka Okręgowej Komisji Turystyki Pieszej w Opolu
1992 – 1997 – członek i przewodniczący Komisji Rewizyjnej O/PTTK w Prudniku. 
Posiada uprawnienia organizatora turystyki, pilota wycieczek krajowych, przodownika turystyki pieszej.Jest inicjatorem i komandorem „Rajdu Maluchów” oraz wielu innych imprez turystycznych.
Zbigniew Zagłoba - Zygler odznaczony został:
Srebrnym Krzyżem Zasługi – 1988 r.
Odznaką „Zasłużonemu Opolszczyźnie” – 1983 r.
Medalem „50-lecia PTTK ”
Złotą i Srebrną Honorową Odznaką PTTK – 1985 r., 1979 r.
Odznaką „Zasłużony dla rozwoju turystyki na Śląsku Opolskim” – 1976 r.

JÓZEF MICHALCZEWSKI
 
Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XXV/272/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. nadała tytuł Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik - Panu Józefowi Michalczewskiemu.
 
Józef Michalczewski jako członek PTTK od 1980r. pełnił obowiązki przewodniczącego Komisji Turystyki Górskiej O/PTTK w Prudniku. Kolejno pełnił funkcje:
1992 – 1997 - v- ce prezesa O/PTTK w Prudniku
1997 – nadal – prezesa O/PTTK w Prudniku
1999 – 2002 - v-ce prezesa Oddziału Regionalnego PTTK w Opolu
2003 – nadal – członka Rady Programowej Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
Posiada uprawnienia przewodnika turystycznego na terenie województwa opolskiego i Kotliny Kłodzkiej, ratownika GOPR. Od 1994r. jest komandorem największej imprezy turystycznej na Opolszczyźnie „Rajdu Maluchów”. W latach 1999 – 2001 – inicjator i komandor „Maratonów Pieszych”.
Józef Michalczewski odznaczony został:
Srebrną Odznaką GOPR – 2000r.
Medalem „50-lecia PTTK” – 2000r.
Złotą Honorową Odznaką PTTK – 1999r.
Srebrną Honorową Odznaką PTTK – 1991r.
Odznaką „Zasłużony dla turystyki na Śląsku Opolskim” – 1998r.
Odznaką „50-lecia LZS – 1996 r.
 
Józef Michalczewski.jpeg

JAN TRYBUŁA
 
Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XL/463/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku nadała tytuł Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik Panu Janowi Trybule.
 
Jan Trybuła to animator kultury z Łąki Prudnickiej prowadzący działalność kulturalno- oświatową na terenie gminy. Społecznik, miłośnik kultury ludowej, konstruktor szopek bożonarodzeniowych, zdobywcą licznych nagród.

KRYSTIAN CZAJA
 
Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XXX/384/2008 z dnia 25 września 2008 roku, nadała tytuł Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik - Panu Krystianowi Czaja.
 
Pracownik Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Prudniku dnia 9 września 2008 roku wykazał się bohaterskim czynem wynosząc kobietę z płomieni palącego się domu przy ulicy Prężyńskiej. Poprzez ten czyn dał świadectwo męstwa, odwagi i poświęcenia dla drugiego człowieka.

FRANCISZEK SURMIŃSKI
 
 Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XLVII/732/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. nadała  Panu Franciszkowi Sumińskiemu odznakę honorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik” za osiągnięcia sportowe w dziedzinie kolarstwa.
 
Franciszek Sumiński – kolarz i trener kolarstwa – trzy razy zdobył tytuł mistrza Polski w kolarstwie, oraz kilkakrotnie sięgał po srebro i brąz. Od 1960 r. przez kolejnych 10 lat reprezentował barwy Polski na zagranicznych wyścigach 
w Europie, Afryce i Ameryce. Dziewięć razy wystartował w Wyścigu Dookoła Polski. Był kolarzem i trenerem Zarzewia Prudnik i Ziemi Opolskiej. Dwa razy zdobył tytuł najpopularniejszego trenera województwa opolskiego. W 2000 r. uhonorowany przez prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Na rowerze przejechał ponad 270 tyś kilometrów.

JAN ROSZKOWSKI
 
Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr LV/882/2010 z dnia 27 maj 2010 r. nadała  Panu Janowi Roszkowskiemu odznakę honorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik” – Burmistrzowi Miasta i Gminy Prudnik w latach 1990 – 1998 w uznaniu zasług na rzecz rozwoju Gminy Prudnik.
 
Jan Roszkowski – doświadczony samorządowiec, aktywny członek społeczności lokalnej Prudnika i działacz społeczny. Radny Rady Miejskiej w Prudniku IV kadencji. Jako Burmistrz Prudnika doprowadził do modernizacji infrastruktury miasta umożliwiającej w przyszłości jego rozwój. Uczestnik spotkań i negocjacji  z władzami państwowymi w sprawie powstania powiatu prudnickiego. Inicjator powstania w 1997 r. Euroregionu Pradziad. 
Prekursor współpracy Polsko – Czeskiej na terenie województwa opolskiego.   

ZENON KOWALCZYK
 
Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr LV/883/2010 z dnia 27 maj 2010 r. nadała  Panu Zenonowi Kowalczykowi odznakę honorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik” – Burmistrzowi Prudnika w latach 1998 – 2006 w uznaniu zasług na rzecz rozwoju Gminy Prudnik.
 
Zenon Kowalczyk – Burmistrz Prudnika w latach 1998 – 2006,  radny Rady Powiatu Prudnickiego w kadencjach 1998  – 2002 oraz 2006 - 2010.
Doświadczony samorządowiec, inicjator przedsięwzięć na rzecz rozwoju gminy.
Zenon Kowalczyk przyczynił się do poprawy wizerunku estetycznego miasta, poprzez między innymi realizację programów rewitalizacji miasta.
Przyczynił się do modernizacji i rozwoju infrastruktury gminy. 

STANISŁAW SZOZDA
 
Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr LVII/903/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. nadała  Panu Stanisławowi Szoździe  odznakę honorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik” – za wybitne osiągnięcia sportowe w dziedzinie kolarstwa oraz promowanie Ziemi Prudnickiej na arenach sportowych w kraju i na świecie.
 
Stanisław Szozda -  wybitny kolarz szosowy, zwycięzca Wyścigu Pokoju , Tour de Pologne, medalista olimpijski i mistrzostw świata.
Dwukrotny srebrny medalista olimpijski w wyścigu drużynowym na 100 km  na olimpiadzie w Monachium w 1972 r. oraz  w Montrealu w 1976 r.  Dwukrotny mistrz świata w wyścigu drużynowym w 1973 r. i w 1975 r. Brązowy medalista w wyścigu drużynowym w 1971 r. i w 1977 r.  Wicemistrz świata z 1973 r. 
w wyścigu indywidualnym, zwycięzca Wyścigu Pokoju w 1974 r. i wyścigu dookoła Polski w 1971 r. Zwycięzca wielu wyścigów kolarskich w Polsce, Europie i Afryce Północnej.

STANISŁAW JURECKI

Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr LXII/949/2014 z dnia 30 września 2014 r. nadała  Panu Stanisławowi Jureckiemu  odznakę honorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik” – za długoletnią działalność społeczną na rzecz Ziemi Prudnickiej.

Stanisław Jurecki jest współorganizatorem i sponsorem finansowym największej imprezy turystycznej organizowanej corocznie przez oddział PTTK w Prudniku z okazji Dnia Dziecka, dla ok. 1500 dzieci - Rajdu Malucha. Jest także sponsorem i współorganizatorem Finałów Wojewódzkich Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego. Swoją pracą społeczną i zawodową przyczynia się do promocji naszego regionu, który coraz częściej jest odwiedzany przez turystów z całej Polski.


ANDRZEJ DEREŃ

Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr LXII/950/2014 z dnia 30 września 2014 r. nadała  Panu Andrzejowi Dereniowi  odznakę honorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik” – za popularyzowanie wiedzy i historii o Ziemi Prudnickiej.

Andrzej Dereń wykazuje ponadprzeciętne zainteresowanie krajoznawstwem, historią i turystyką regionu, w którym mieszka, co owocnie wykorzystuje w swojej pracy zawodowej. Od 1998 r. jest dziennikarzem, a od 2003 redaktorem naczelnym lokalnej gazety "Tygodnika Prudnickiego", w której ukazują się liczne artykuły popularyzujące tę właśnie tematykę.

W latach 90 XX w. dokonał odkrycia dwóch grodzisk w Lesie Prudnickim, które następnie wpisane zostały do rejestru zabytków. Jest również odkrywcą i współodkrywcą kamieni granicznych (XVIII-XX w.) w Górach Opawskich oraz inicjatorem ich trwałego wyeksponowania i udostępnienia. W 2000 r. był pomysłodawcą i autorem projektu dwóch pieszych szlaków turystycznych (Szlak Historyczny Lasów Królewskiego Miasta Prudnika i szlak niebieski Wieszczyna - Przeł. pod Zamkową Górą. Przygotował również projekt szlaku żółtego Prudnik-Trzebina.

Swoją pracą społeczną i zawodową przyczynia się do odkrywania, popularyzowania i utrwalania historii miasta i gminy Prudnik. Dzięki swej pasji i zaangażowaniu inspiruje również lokalne środowisko do działania i rozwoju.