• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Konsultacje społeczne projektów statutów Sołectw Gminy Prudnik.

Informuję, że  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku podana została do publicznej wiadomości informacja o rozpoczęciu z dniem  9 października  2017 r. konsultacji społecznych projektów statutów Sołectw Gminy Prudnik.

Konsultacje prowadzone są na podstawie:

-   art. 35. ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875),

- §2 ust.1 pkt.2 i §3 ust.1 pkt.1 uchwały Nr XXXIII/355/2005 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Prudnik,

- Zarządzenia Nr 195/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów statutów sołectw.

Burmistrz Prudnika przedstawia do konsultacji projekty statutów Sołectw Gminy Prudnik.

Konsultacje prowadzone będą do dnia 15 grudnia 2017 r. w następujących formach:

  1. bezpośrednich spotkań z mieszkańcami poszczególnych jednostek pomocniczych Gminy Prudnik zgodnie z ustalonym harmonogramem,
  2. pisemnych uwag i wniosków przesłanych na adres (dla ułatwienia prosimy o składanie uwag na załączonym formularzu)

Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców poszczególnych Sołectw na temat zapisów projektów uchwał w sprawie statutów sołectw położonym na terenie Gminy Prudnik. W konsultacjach mogą brać udział osoby (mieszkańcy Sołectw) posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Prudniku. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Prudniku . Kontakt telefoniczny 77 4066209 i 77 4066205.

Harmonogram zebrań konsultacyjnych:

Lp.

MIEJSCOWOŚĆ

DATA ZEBRANIA

1.

Czyżowice

 

2.

Dębowiec

 

3.

Łąka Prudnicka

 

4.

Moszczanka

 

5.

Mieszkowice

 

6.

Niemysłowice

 

7.

Piorunkowice

17 października 2017 r.

8.

Rudziczka

 

9.

Szybowice

 

10.

Wierzbiec

 

 

DOCXFormularz zgłaszania uwag i wniosków.docx


DOCstatut_Wierzbiec.doc
DOCstatut_Szybowice.doc
DOCstatut_Rudziczka.doc
DOCstatut_Piorunkowice.doc
DOCstatut_Niemysłowice.doc
DOCstatut_Moszczanka.doc
DOCstatut_Mieszkowice.doc
DOCstatut_Łąka Prudnicka.doc
DOCstatut_Dębowiec.doc
DOCstatut_Czyżowice.doc