• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Inwestycje

 • Na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury terenu inwestycyjnego przy ul. Przemysłowej w Prudniku” pozyskano kwotę
  261 832,13 zł., co stanowi aż 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

  W wyniku realizacji tego projektu powstaną: sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz przyłącza i studnie kanalizacji sanitarnej.

  Sukcesywnie – od roku 2010 – Gmina Prudnik rozwija niezbędną infrastrukturę techniczną (system wodociągowy, kanalizację sanitarną, deszczową oraz drogi wraz z oświetleniem) na obszarach zlokalizowanych w obrębie ul. Przemysłowej stwarzając niezbędne warunki do lokowania działalności gospodarczej kolejnym podmiotom gospodarczym.

  Dofinansowany projekt poprzez zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy obejmujący wykonanie niezbędnej infrastruktury zakłada w końcowym efekcie przygotowanie nowego terenu inwestycyjnego o powierzchni 0,81 ha.

  Prace zostaną zakończone do końca miesiąca listopada br.

 • MOst Prudnik.jpeg

  Informujemy, że Minister Infrastruktury i Budownictwa uzgodnił program inwestycji związany z przebudową mostu przy ulicy Batorego, akceptując tym samym dodatkowy wzrost kosztów tej inwestycji o budowę mostu objazdowego. Wynika z tego, że styczniowe ustalenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu z Gminą Prudnik i Powiatem Prudnickim zachowują moc. Należą do nich:

 • Zachęcamy do zapoznania się i wzięcia udziału w  otwartym konkursie ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2017 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi w XX rocznicę utworzenia opolskiego Programu Odnowy Wsi.
  Wszelkie szczegóły znajdą Państwo na stronie Samorządu Województwa Opolskiego.

   

 • MOst Prudnik.jpeg

   

  Rozmowy Burmistrza Prudnika i Starosty Prudnickiego  z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad O/Opole, w sprawie remontu mostu przy ulicy Batorego w Prudniku, zakończyły się podpisaniem porozumienia.

 • UWAGA

  „Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu uruchomił z początkiem października 2016 r. Program ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu.

  W ramach Programu mogą być dofinansowane następujące przedsięwzięcia:

  1.     wymiana źródła ciepła o niskiej sprawności energetycznej w domach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych na nowoczesne o wyższej sprawności (EKO-PIEC);
  1.      termomodernizacja domów jednorodzinnych obejmująca wymianę okien, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych – w tym bram garażowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą/garażem (EKO-TERM);
  1.      wymiana źródła ciepła w domach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych o niskiej sprawności energetycznej na nowoczesne o wyższej sprawności oraz termomodernizacja domów jednorodzinnych obejmująca wymianę okien, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych – w tym bram garażowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą/garażem (EKO-DOM);
  1.      zakup i montaż urządzeń wykorzystujących energię odnawialną w domach jednorodzinnych istniejących lub będących w budowie (OZE)

  Dofinansowanie w ramach w/w Programu jest udzielane w formie pożyczki (aktualne oprocentowanie 2,5 %w skali roku ) bez żadnych prowizji i marży z możliwością jej częściowego umorzenia (nawet do 30 % w przypadku wymiany źródła ciepła).

  Okres kwalifikowania kosztów liczony będzie od dnia złożenia wniosku o pożyczkę
  w WFOŚiGW w Opolu, co oznacza, że uznawane będą tylko kwoty faktur wystawionych nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o pożyczkę.

  Szczegółowe informacje na temat poszczególnych modułów Programu znajdują się na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.opole.pl w zakładce Portal beneficjenta/Pożyczki dla osób fizycznych.

  Dodatkowo, informacji udzielają pracownicy Zespołu Funduszy Europejskich:

  EKO-PIEC, EKO-TERM, EKO-DOM  77 45 67 873 wew. 116,117,108,148,147,123

  OZE 77 45 67 891 wew. 103,150