Znajdź nas na:

Przechwytywanie.jpeg

baner_dowod_osobisty.png

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

karta dużej rodziny.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

naprawimy to maly.png

logo_ebo.png

epuap2.jpeg

budżet obywatelski logo.jpeg

 • cittaslow.jpeg
 •  
 • baner_partnerstwo.png
   
 • dyzury_aptek_PRUDNIK.jpeg
 • nowe_logo_PIFE_2014_2020_preview.jpeg
 • NFZ_Logo - Kopia3.jpeg
 •  
 •  

 

Konkursu pt. „MÓJ RYNEK – MÓJ PRODUKT 2015”

Rusza konkursu pt. „MÓJ RYNEK - MÓJ PRODUKT 2015", którego celem jest identyfikacja i promocja lokalnych produktów żywnościowych sprzedawanych na gminnych targowiskach.
 

Głównym organizatorem konkursu jest Minister Rolnictwa  i Rozwoju Wsi we współpracy z Marszałkiem Województwa Opolskiego.
W konkursie mogą brać udział wyłącznie producenci produktów lokalnych oferowanych na targowiskach, które otrzymały wsparcie na realizację projektu „budowa lub modernizacja (przebudowa,remont, wyposażenie) lokalnych targowisk", ze środków działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", realizowanego w ramach Osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013".
Zasady i tryb organizacji konkursu określa poniższy Regulamin.

W tym celu właściwy ze względu na położenie targowiska wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, we współpracy z zarządcami targowisk, a także Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Lokalnymi Grupami Działania i Lokalną Grupą Rybacką, wybiorą nie więcej niż cztery produkty i zgłoszą je do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2015 r.

Zgłoszenia należy dokonać na podstawie formularza i załączyć zdjęcie. Natomiast zgłoszony produktu, trzeba będzie dostarczyć na posiedzenie Wojewódzkiej Kapituły Konkursowej, o którym  poinformujemy uczestników konkursu  w późniejszym terminie.
Finał konkursu odbędzie się w Warszawie podczas organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa  i Rozwoju Wsi w dniu 16 maja 2015r. pikniku „Poznaj Dobrą Żywność".

 
 
Pliki do pobrania:
 
Regulamin konkursu "MÓJ RYNEK-MÓJ PRODUKT" (PDF, 162.92 kB)
 
Formularz zgłoszeniowy z oświadczeniem do zdjęcia (DOC, 82.5 kB)