Znajdź nas na:

Przechwytywanie.jpeg

baner_dowod_osobisty.png

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

karta dużej rodziny.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

naprawimy to maly.png

logo_ebo.png

epuap2.jpeg

budżet obywatelski logo.jpeg

 • cittaslow.jpeg
 •  
 • baner_partnerstwo.png
   
 • dyzury_aptek_PRUDNIK.jpeg
 • nowe_logo_PIFE_2014_2020_preview.jpeg
 • NFZ_Logo - Kopia3.jpeg
 •  
 •  

 

Spotkanie informacyjne

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone rozpowszechnianiu wypracowanych standardów i modeli  w ramach projektu „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s”

Celem spotkania jest omówienie modelowych rozwiązań współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim – UMWO (które to zostały wypracowane w ramach Projektu); m. in.:

 • standard konsultowania założeń projektów i aktów normatywnych,
 • model realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowania – np. udzielanie pożyczek dla NGO przez UMWO, finansowanie wkładu własnego organizacji w realizowanych projektach,
 • model tworzenia partnerstw w realizacji zadań publicznych.

W trakcie spotkania zostanie również zaprezentowany nowopowstały Portal Organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego (Platforma internetowa): www.ngo.opolskie.pl.

Na spotkanie zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników administracji publicznej z terenu całego województwa opolskiego.

Spotkanie informacyjne w Gminie Prudnik odbędzie się dnia 25 marca 2015 r. w godzinach 9.00 -12.00 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka" w Prudniku.

Osobą do kontaktu jest Agata Gąska – Specjalistka ds. spotkań informacyjnych, tel.:  77 402 51 06, e-mail: 

Organizator zapewnia w trakcie spotkań poczęstunek.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”.