Znajdź nas na:

Przechwytywanie.jpeg

baner_dowod_osobisty.png

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

karta dużej rodziny.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

naprawimy to maly.png

logo_ebo.png

epuap2.jpeg

budżet obywatelski logo.jpeg

 • cittaslow.jpeg
 •  
 • baner_partnerstwo.png
   
 • dyzury_aptek_PRUDNIK.jpeg
 • nowe_logo_PIFE_2014_2020_preview.jpeg
 • NFZ_Logo - Kopia3.jpeg
 •  
 •  

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/614/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik zmienionej Uchwałami: Nr XL/665/2013 z dnia 27 marca 2013 r., Nr XLVI/759/2013 z dnia 26 września 2013 r., Nr LI/807/2013 z dnia 20 grudnia    2013 r. i Nr LXII/964/2014 z dnia 30 września 2014 r. zmianie ulega sposób gromadzenia i odbioru odpadów biodegradowalnych przez właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej. Dotychczas wykorzystywane brązowe worki o poj. 120 l zostają zastąpione przez plastikowe pojemniki o poj. 120 l oznaczone jako „ODPADY BIO”.
Powyższa zmiana podyktowana jest technologią przetwarzania w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach.
W ramach opłat wnoszonych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Prudnik wyposaży właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki do gromadzenia odpadów biodegradowalnych. W okresie od II do III. 2015 r. pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne będą dostarczać po 1 pojemniku do gromadzenia odpadów biodegradowalnych na nieruchomość.  
Jednocześnie informuje się, że w ramach wnoszonych opłat odpady biodegradowalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości w każdej ilości jedynie w pojemnikach. Nie będą odbierane odpady biodegradowalne zgromadzone w workach.
Ponadto mieszkańcy Gminy Prudnik mogą dostarczać przez cały rok odpady biodegradowalne w każdej ilości do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącego się w Prudniku przy ul. Wiejskiej (dawne składowisko odpadów) od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 18:00 i w ostatnią sobotę miesiąca w godz. 8:00 do 14:00.

listek ochrona śr.png