Znajdź nas na:

Przechwytywanie.jpeg

baner_dowod_osobisty.png

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

karta dużej rodziny.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

naprawimy to maly.png

logo_ebo.png

epuap2.jpeg

budżet obywatelski logo.jpeg

 • cittaslow.jpeg
 •  
 • baner_partnerstwo.png
   
 • dyzury_aptek_PRUDNIK.jpeg
 • nowe_logo_PIFE_2014_2020_preview.jpeg
 • NFZ_Logo - Kopia3.jpeg
 •  
 •  

 

Prudnicka Rada Seniorów

Ogłoszenie

Na podstawie § 6 Statutu Prudnickiej  Rady Seniorów uchwalonego uchwałą Nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Prudniku  z dnia 29 stycznia 2015 r.  w sprawie powołania Prudnickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu
zarządzam wybory Prudnickiej Rady Seniorów.
Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać podmioty działające na rzecz osób starszych w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku. Każdy z podmiotów  ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata.
Zgłoszenie kandydata powinno być podpisane przez osoby posiadające prawo do reprezentowania danego podmiotu  oraz posiadać uzasadnienie zgłoszonej kandydatury.
Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie do Rady.

Wzór zgłoszenia kandydatów:

PDFZgłoszenie kandydata do Prudnickiej Rady Seniorów.pdf

Zgłoszenie w formie papierowej do pobrania w Urzędzie Miejskim w Prudniku pokój 120.

Termin zgłaszania kandydatów ustalam do dnia 20 lutego 2015 roku.

PDFUchwała RM w sprawie powolania Prudnickiej Rady Seniorow i nadania jej Statutu.pdf

Burmistrz Prudnika
Franciszek Fejdych