Znajdź nas na:

Przechwytywanie.jpeg

baner_dowod_osobisty.png

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

karta dużej rodziny.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

naprawimy to maly.png

logo_ebo.png

epuap2.jpeg

budżet obywatelski logo.jpeg

 • cittaslow.jpeg
 •  
 • baner_partnerstwo.png
   
 • dyzury_aptek_PRUDNIK.jpeg
 • nowe_logo_PIFE_2014_2020_preview.jpeg
 • NFZ_Logo - Kopia3.jpeg
 •  
 •  

 

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja LXIV z dnia 30 października 2014 r.

PDFProjekt uchwały w spr. ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zarządu Budynków...- druk nr 1037.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami... - druk nr 1036.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki...- druk nr 1035.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Rudziczce - druk nr 1034.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 1033.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 1032.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 1031.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 1030.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 1029.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 1028.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 1027.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 1026.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 1025.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 1024.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 1023.pdf

PDFInformacja dot. projektów uchwał druki nr 1023 - 1033.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości - druk nr 1022.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości - druk nr 1021.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości - druk nr 1020.pdf

PDFInformacja do projektów uchwał druki nr 1020,1021,1022.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. opłaty od posiadania psów - druk nr 1019.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2014-2018 - druk nr 1018.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok - druk nr 1017.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zmiany uchwały nr XXXVIII-648-2013... - druk nr 1016.pdf

PDFOcena aktualności Planów Miejscowych oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - druk nr 1015.pdf

PDFInformacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Prudnik w roku szkolnym 2013-2014 - druk nr 1014.pdf