Znajdź nas na:

Przechwytywanie.jpeg

baner_dowod_osobisty.png

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

karta dużej rodziny.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

naprawimy to maly.png

logo_ebo.png

epuap2.jpeg

budżet obywatelski logo.jpeg

 • cittaslow.jpeg
 •  
 • baner_partnerstwo.png
   
 • dyzury_aptek_PRUDNIK.jpeg
 • nowe_logo_PIFE_2014_2020_preview.jpeg
 • NFZ_Logo - Kopia3.jpeg
 •  
 •  

 

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja LXII z dnia 30 września 2014 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika - druk nr 1012.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik - druk nr 1011.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. nadania odznaki honorowej Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik - druk nr 1010.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. utworzenia odrębnych obwodów głosowania...- druk nr 1009.pdf

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w spr. określenia szczegółowego sposobu i zakresu usług...-druk nr 1008.pdf

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w spr. regulaminu czystości i porządku na terenie Gm. Prudnik- druk nr 1007.pdf

PDFUzasadnienie do projektów uchwał (druk nr 1007, 1008).pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wydzierżawienia nieruchomości- druk nr 1006.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości- druk nr 1005.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości- druk nr 1004.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości- druk nr 1003.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. obciążenia nieruchomości gruntowej- druk nr 1002.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości- druk nr 1001.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości- druk nr 1000.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości- druk nr 999.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zbycia nieruchomości zabudowanej- druk nr 998.pdf

PDFInformacja dotycząca projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym.pdf

PDFInformacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik za I półrocze 2014 roku - druk 996.pdf

PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014r. - druk 996.pdf