Znajdź nas na:

Przechwytywanie.jpeg

baner_dowod_osobisty.png

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

karta dużej rodziny.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

naprawimy to maly.png

logo_ebo.png

epuap2.jpeg

budżet obywatelski logo.jpeg

 • cittaslow.jpeg
 •  
 • baner_partnerstwo.png
   
 • dyzury_aptek_PRUDNIK.jpeg
 • nowe_logo_PIFE_2014_2020_preview.jpeg
 • NFZ_Logo - Kopia3.jpeg
 •  
 •  

 

Wszystko o nowym systemie utrzymania czystości i porządku w gminie Prudnik.

UWAGA WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI

Urząd Miejski w Prudniku, informuje właścicieli nieruchomości o możliwości pobrania druków deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:


•    w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Prudniku ul. Kościuszki 3 (na parterze budynku w punkcie obsługi interesanta) codziennie od godz. 7:15 do godz. 16:30,
•    w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.prudnik.pl - w zakładce aktualności.

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI UPŁYWA W DNIU 31 maja 2013 roku

Dodatkowo udzielamy pomocy w wypełnianiu deklaracji w najbliższą sobotę 25 maja 2013 r.  w godz. od 9:00 do 13:00 w Urzędzie Miejskim w Prudniku przy ulicy Kościuszki 3.

Ponadto pracownicy Urzędu dyżurować będą na terenie sołectw Gminy Prudnik w miejscach ustalonych w ogłoszeniach:
- w dniu 27 maja 2013 r. w godz. od 13:00 do 18:00 – w Moszczance, Rudziczce, Szybowicach i Łące Prudnickiej
- w dniu 28 maja 2013r. w godz. od 15:00 do 18:00 – w Czyżowicach, Niemysłowicach i w Wierzbcu
- w dniu 29 maja 2013r. w godz. od 16:00 do 17:00 – w Piorunkowicach, Dębowcu i Mieszkowicach.

 • 21-05-2013 12:32

  Jak segregować odpady w zabudowie wielorodzinnej

  więcej
 • 15-05-2013 14:57

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące gospodarki odpadami

  recykling.png

  1. Czy kubki po serkach i śmietanie należy koniecznie myć? Woda przecież kosztuje.

  Odp. Można oczywiście umyć kubek, ale można go też wytrzeć  do sucha papierowym ręcznikiem itp. Jeżeli zanieczyszczenia kubka nie można usunąć, należy wyrzucić go do odpadów zmieszanych...

  więcej
 • 15-05-2013 15:02

  Uchwały

  Uchwały:

  Uchwała Nr XXXV/614/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik.

  PDFUchwała XXXV-614-2012.pdf

  Uchwała Nr XL/665/2013 z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik.

  PDFUchwała XL-665-2013.pdf

  Uchwała Nr XXXV/615/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

  PDFUchwała XXXV-615-2012.pdf

  Uchwała Nr XXXV/616/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

  PDFUchwała XXXV-616-2012.pdf

  Uchwała Nr XL/666/2013 z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

  PDFUchwała XL-666-2013.pdf

  Uchwała Nr XXXV/617/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  PDFUchwała XXXV-617-2012.pdf

  Uchwała Nr XXXV/619/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  PDFUchwała XXXV-619-2012.pdf

  Uchwała XL/668/2013 z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  PDFUchwała XL-668-2013.pdf

  Uchwała Nr XL/667/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  PDFUchwała XL-667-2013.pdf

   

   

  więcej
 • 16-05-2013 07:40

  Ulotki informacyjne

  Ulotka zabudowa wielorodzinna_02.jpeg Ulotka informacyjna dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej
  Ulotka zabudowa jednorodzinna_01.jpeg Ulotka informacyjna dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej
  Ulotka instrukcja wypełniania druku oświadczenia_02.jpeg Ulotka informacyjna instrukcja wypełniania druku oświadczenia
  Ulotka instrukcja wypełniania deklaracji_02.jpeg Ulotka informacyjna instrukcja wypełniania druku deklaracji

   

  Wzór deklaracji do pobrania

  DOCXDeklaracja odpady MSO 2007.docx

   

  INFORMACJA  DLA  PRZEDSIĘBIORCÓW

  Urząd Miejski w Prudniku oraz Cech  Rzemieślników i Przedsiębiorców w Prudniku zapraszają przedsiębiorców z terenu Gminy Prudnik w dniu 16 maja 2013 r. o godz. 17:30 do siedziby Cechu w Prudniku przy ul. Łukowej 1 na spotkanie związane z gospodarką odpadami w związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie.  W trakcie spotkania będzie możliwość uzyskania pomocy w wypełnieniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami .

  Zapraszamy

  WYPOWIEDZENIE  UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

  Urząd Miejski w Prudniku, informuje, że w miesiącu kwietniu br., Zakład Usług Komunalnych w Prudniku przystępuje do   wypowiedzenie umów wszystkim właścicielom nieruchomości, na rzecz których świadczy usługi  polegające na odbiorze odpadów komunalnych.

  Taki stan rzeczy zwalnia Państwa z obowiązku  wypowiedzenie umów w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach.

  Powyższe ustalenia nie dotyczą właścicieli, na rzecz których usługę odbioru odpadów komunalnych świadczą inni usługodawcy niż Zakład Usług Komunalnych w Prudniku.http://prudnik.pl/download/attachment/31697/ulotka-zabudowa-wielorodzinna.pdf

  więcej