Znajdź nas na:

Przechwytywanie.jpeg

baner_dowod_osobisty.png

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

karta dużej rodziny.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

naprawimy to maly.png

logo_ebo.png

epuap2.jpeg

budżet obywatelski logo.jpeg

 • cittaslow.jpeg
 •  
 • baner_partnerstwo.png
   
 • dyzury_aptek_PRUDNIK.jpeg
 • nowe_logo_PIFE_2014_2020_preview.jpeg
 • NFZ_Logo - Kopia3.jpeg
 •  
 •  

 

Informacja

Urząd Miejski w Prudniku informuje, że w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na sesji w dniu 27 marca 2013 roku zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Prudniku projekty zmian uchwał, które dotyczą:

- Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,
- Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- Wyboru  metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia  stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, 

W związku z powyższym projekt jednej z nich przewiduje wydłużenie  terminu składania deklaracji ustalających opłatę za odpady  do dnia 31 maja 2013 roku.