• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Akcja zima 2013-2014

W dniu 22.10.2013r. Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego zorganizował naradę poświęconą koordynacji wspólnych działań :

  • gminy
  • zarządców dróg przebiegających przez teren miasta i gminy Prudnik

(Starostwo Powiatowe w Prudniku – Wydział Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Nysie )

oraz

  • administratorów nieruchomości leżących przy ciągach drogowych (Zarząd Budynków Komunalnych, Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – administrator wspólnot mieszkaniowych i Spółdzielnia Mieszkaniowa)
  • firmy Info-Tech spółka cywilna, Jacek Żymełka, Włodzimierz Wolny prowadzącej Strefę Płatnego Parkowania
  • Policji

mającą na celu wypracowanie planu wspólnego działania w łagodzeniu skutków zimy.

Zarządcy i administratorzy przedstawili plany zimowego utrzymania dróg i chodników będących w ich władaniu .

Wzorem lat ubiegłych, ulice na terenie miasta, należące do gminy jak i powiatu zostały podzielone na strefy odśnieżania o określonych godzinach prowadzenia prac związanych z łagodzeniem skutków zimy na nawierzchniach ulic i chodników tak by zapewnić mieszkańcom bezpieczne przemieszczanie się do pracy i szkół .

Drogi Krajowe przebiegające przez miasto, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu, Rejon w Nysie, utrzymywał będzie zgodnie z wytycznymi w II standardzie zimowego utrzymania w imieniu, której prace prowadzić będzie firma wyłoniona w przetargu.

HOUT Jan Salamon, Szybowice 293, 48-200 Prudnik będzie wykonawcą zimowego utrzymania dróg powiatowych w Prudniku do końca bieżącego roku. Natomiast w 2014r. firma, która zostanie wyłoniona w drodze nowego przetargu.

Na terenie miasta ulice gminne utrzymywać będzie Remondis Opole Sp. z o.o., Aleja Przyjaźni 9, 45-573 Opole.

Wszyscy uczestnicy narady uzgodnili, iż działania związane z łagodzeniem skutków zimy prowadzone będą na bieżąco i w sposób skoordynowany .

Informujemy ponadto, że w instytucjach oraz firmach odpowiedzialnych za sprawne przeprowadzenie „akcji zima” wyznaczono osoby koordynujące prace w zakresie spraw będących w kompetencji niżej wymienionych jednostek wraz z numerami telefonów kontaktowych:

 

Gmina Prudnik

 - Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Prudniku :

tel.:77 4066262, 77 4066212

- Straż Miejska w Prudniku

tel.:77 4066242

 

Remondis Opole Sp. z o.o., – jednostka świadcząca usługi w zakresie utrzymania zimowego dróg gminnych

  • Dyspozytor Dyżurny Akcji Zima (dostęp 24h) tel.: 77 42 76 111

      tel. kom: 601 499 348, 693 223 390, 667 080 404,  

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu, Rejon w Nysie:

tel.: 77 435 54 06 , 77 433 24 78, 77 433 23 97

 

Starostwo Powiatowe w Prudniku

  • Od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530 tel. 77 438 17 51, 77 438 17 52,

tel. kom. 666 012 189

  • W dni wolne od pracy (w tym święta) oraz w godz. 1530 - 730 tel. 77 436 88 97

 

Zarząd Budynków Komunalnych oraz Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego :

tel. :77 406 86 50, 77 406 83 53, 512 233 021, 500 170 084

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Prudniku :

tel.: 664 194 825, 600 976 821, 796 740 336

 

Strefa Płatnego Parkowania:

tel.: 77 436 11 44, 501 457 836

 

W zakresie awarii wodociągowo – kanalizacyjnej :

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku:

tel.: 77 436 25 56 ,77 436 36 17

tel.: pogotowie 994 - całą dobę

tel.: 603 793 655

tel.:77 436 97 07

tel.:77 436 27 30

 

W zakresie awarii sieci ciepłowniczej:

 

Zakład Energetyki Cieplnej w Prudniku :

Dyspozytor dyżurny tel.: 77 436 33 11, 77 436 30 25

 

 

 

 

 

                                                                                         Burmistrz Prudnika

 

                                                                                              mgr inż. Franciszek Fejdych