Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu
 Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
 
            Burmistrz Prudnika informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
            Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom priorytetowych zadań publicznych Gminy Prudnik na rok 2012, zapoznanie organizacji z zakresem przedmiotowym projektu „Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” oraz przedstawienie organizacjom zasad i form współpracy pomiędzy organizacjami a Gminą Prudnik.
 
Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 zostaną przeprowadzone w dniach: od 14 do 21 listopada 2011 r.
 
Konsultacje przeprowadzone będą w formie korespondencyjnego informowania o możliwości składania opinii przez organizacje na adres: Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Referat – Biuro Zamówień Publicznych i Pożytku Publicznego.
 
Uwagi, opinie oraz wnioski do projektu uchwały, programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012, winny zawierać informacje o podmiocie zgłaszającym (nazwa podmiotu, osoba do kontaktu, kontakt telefoniczny lub e-mail) wraz z treścią uwagi, opinii, wniosku i uzasadnieniem.
                
 
                                                                                                           BURMISTRZ PRUDNIKA
                                                                                                  /.../ mgr inż. Franciszek Fejdych
 
PDFZarządzenie Nr 292 z dnia 3 listopada 2011.pdf
 
DOCProjekt programu współpracy z organ. pożytku na 2012.doc